Profesor Tomatis wykorzystywał swoją metodę stymulacji dźwiękowej przez ponad 30 lat w swoim centrum w Paryżu, pomagając dzieciom i dorosłym z Zespołem Downa. Centra, które korzystają z tej metody, bardzo pomagają dzieciom, a otrzymywane wyniki uznać można za niezwykle zadowalające w ponad 70% przypadków.

Wiele centrów Tomatisa wykorzystuje metodę, by wspierać i poprawiać rozwój dzieci z Zespołem Downa.

Często atoniczne i adynamiczne, nie mają siły, żeby wstać i uczynić ze swojego ciała narzędzie językowe. A cała seria problemów, które z tego wynikają, zakłóca rozwój, który mógłby być harmonijny w granicach naturalnie narzuconych przez syndrom.

Stymulacja z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha daje nadzieję w kwestii trisomii. W naszych centrach często widzimy, jak zmieniają się spojrzenie, twarz czy rysy dziecka – do tego stopnia, że zaczynamy zastanawiać się, czy to nadal ta sama osoba. Ile razy widzieliśmy, jak dzieci przykute do łóżka lub wózka inwalidzkiego wstawały po kilku cyklach sesji dynamizacji z dźwiękami. Nie mówimy tu o cudzie. Wiele dzieci z Zespołem Downa ma bardzo słabe napięcie mięśniowe, które wpływa na postawę charakteryzującą się zgarbionymi plecami i ramionami wysuniętymi w przód. Słabe napięcie mięśniowe wpływa na pozbawioną wyrazu twarz oraz powoduje tendencję do utrzymywania otwartych ust z wystającym językiem. Taka sytuacja negatywnie wpływa na możliwości werbalne, zwłaszcza artykulację. Tomatis wykazał, że dźwięki o wysokiej częstotliwości wysyłają do mózgu więcej sygnałów, a tym samym dostarczają więcej energii. W mowie wysokie częstotliwości to te, które dają głosowi barwę. Słabo artykułowany głos wielu dzieci z Zespołem Downa pozbawiony jest barwy, a w związku z tym brakuje mu dźwięków o wysokiej częstotliwości. Ten rodzaj głosu dostarcza mało energii do mózgu, a równocześnie jego wytworzenie wymaga dużego nakładu energii. Będące efektem wyczerpanie energii negatywnie wpływa na ekspresję językową, a także na proces myślowy i funkcje ciała takie jak postawa, równowaga, zdolności motoryczne i koordynacja. Z kolei zła postawa ciała ma niekorzystny wpływ na oddech, niezwykle ważny w mowie oraz byciu uważnym.

Metoda Tomatisa, ćwicząc ucho za pomocą naprzemiennych działań Elektronicznego Ucha, sprzyja lepszej percepcji wysokich częstotliwości, zwiększając w ten sposób uważność dziecka, które będzie w stanie lepiej reagować na bodźce. Ćwiczenie to, działające również na przedsionek, pomaga w kontrolowaniu mięśni, postawy ciała i ogólnych zdolności motorycznych. Jednym z najczęściej zauważanych efektów jest szybka poprawa umiejętności zamykania ust, chowania języka i nieślinienia się. Dzięki tym zmianom artykulacja mowy staje się wyraźniejsza i bardziej zrozumiała. Wynika to z połączeń nerwowo-mięśniowych pomiędzy mięśniami ucha środkowego, mięśniami młoteczka i strzemiączka oraz mięśniami żuchwy i twarzy.

Cybernetyczny obwód audio-wokalny, pomagając lepiej reagować na dźwięki wchodzące, będzie miał pozytywny wpływ na ogólny rozwój języka oraz na umiejętności nawiązywania kontaktu ze światem.


źródło:tomatis.it
tłumaczenie: Olga Papiorek-Palmitessa