Zespół Downa był jednym z obszarów, którym zajmował się Alfred Tomatis. Swoją metodę stymulacji dźwiękowej wykorzystywał przez ponad 30 lat w swoim centrum w Paryżu. Pomagał dzieciom i dorosłym, z których wiele miało Zespołem Downa.

Wiele ośrodków wykorzystuje Metodę Tomatisa, by wspierać i poprawiać rozwój dzieci z Zespołem Downa.

Często dzieci atoniczne i adynamiczne nie mają siły, aby wstać i uczynić ze swojego ciała narzędzie językowe. A cała seria problemów, które z tego wynikają, zakłóca rozwój, który mógłby być harmonijny w granicach naturalnie narzuconych przez syndrom.

Stymulacja z wykorzystaniem Elektronicznego Ucha daje nadzieję w kwestii trisomii. W naszych ośrodkach często widzimy, jak zmieniają się spojrzenie, twarz czy rysy dziecka. Dzieje się tak do tego stopnia, że zaczynamy zastanawiać się, czy to nadal ta sama osoba. Ile razy widzieliśmy, jak dzieci przykute do łóżka lub wózka inwalidzkiego wstawały po kilku cyklach sesji dynamizacji z dźwiękami. Nie mówimy tu o cudzie. Wiele dzieci z Zespołem Downa ma bardzo słabe napięcie mięśniowe. Ich postawa charakteryzuje się zgarbionymi plecami i ramionami wysuniętymi w przód. Słabe napięcie mięśniowe wpływa na pozbawioną wyrazu twarz oraz powoduje tendencję do utrzymywania otwartych ust z wystającym językiem. Taka sytuacja negatywnie wpływa na możliwości werbalne, a zwłaszcza artykulację.

Tomatis wykazał, że dźwięki o wysokiej częstotliwości wysyłają do mózgu więcej sygnałów, a tym samym dostarczają więcej energii. W mowie wysokie częstotliwości to te, które dają głosowi barwę. Słabo artykułowany głos wielu dzieci z Zespołem Downa pozbawiony jest barwy – brakuje mu dźwięków o wysokiej częstotliwości. Ten rodzaj głosu dostarcza mało energii do mózgu, a równocześnie jego wytworzenie wymaga dużego nakładu energii. Negatywny wpływ na ekspresję językową ma efekt “wyczerpania energii”. Brak należytego doładowania kory mózgowej ogranicza proces myślowy i funkcje ciała, takie jak postawa, równowaga, zdolności motoryczne i koordynacja. Z kolei zła postawa ciała ma niekorzystny wpływ na oddech, niezwykle ważny w mowie oraz byciu uważnym.

Metoda Tomatisa, ćwicząc ucho za pomocą naprzemiennych działań Elektronicznego Ucha, sprzyja lepszej percepcji wysokich częstotliwościi. W ten sposób zwiąksza uważność dziecka, które będzie w stanie lepiej reagować na bodźce. Ćwiczenie to, działające również na przedsionek, pomaga w kontrolowaniu mięśni, postawy ciała i ogólnych zdolności motorycznych. Jednym z najczęściej zauważanych efektów jest szybka poprawa umiejętności zamykania ust, chowania języka i nieślinienia się. Dzięki tym zmianom artykulacja mowy staje się wyraźniejsza i bardziej zrozumiała. Wynika to z połączeń nerwowo-mięśniowych pomiędzy mięśniami ucha środkowego, mięśniami młoteczka i strzemiączka oraz mięśniami żuchwy i twarzy.

Cybernetyczny obwód audio-wokalny pomagaj lepiej reagować na dźwięki wchodzące. Tym samym pozytywnie wpływa na ogólny rozwój języka oraz na umiejętności nawiązywania kontaktu ze światem.


źródło:tomatis.it
tłumaczenie: Olga Papiorek-Palmitessa